top of page

Нашите Услуги

"All Inclusive" Обслужване за компании (LTD)

1. ПЪЛНА администрация  + счетоводство за LTD без ДДС регистрация (оборот под £85K) - £95 на месец *
2. ПЪЛНА администрация + счетоводство за LTD с ДДС
регистрация (оборот над £85K) – по договаряне **

* включва всички услуги изброени в член от 3 до 19
** включва всички услуги изброени в член от 3 до 21

LTD "Стандартен" пакет

Плащайте за всяка услуга, която използвате.

 

За пълна ценова листа, моля, свържете се с нас по имейл.

Такси за Self Employed

30. Данъчни декларации - £130
31. Пълни сметки за самоосигуряващи се (сертифицирано) - £150
32. Регистрация като самоосигуряващо се лице - £75
33. CIS регистрация - £75
34. NI номер(съвет и проверка на документи) - £75
35. Ипотечни референции и сертифициране на доход - £150 на данъчна година
36. Референции за наем и сертифициране на доход - £90
37. Основна референция / писмо - £75
38. Данъчен съвет- По договаряне
39. Бизнес консултация и съвет – По договаряне
40. Бизнес планове – По договаряне

41. Майчинство (Maternity) self-employed - £320

bottom of page