top of page

Confirmation Statement

По-долу има връзка към уебсайта на Companes House. Щракнете върху него и потърсете вашата компания, за да изведете нейните подробности.

В раздела Overview има две неща, които трябва да бъдат проверени:

1. Адрес на управление ​

2. Естество на бизнеса (SIC)

След това щракнете върху раздела "People". Там ще видите всички активни служители (директори / секретари) ​

 

Проверете информацията за всеки човек.

 

Проверете дали всички текущи директори на компанията са в регистъра.

Сега, когато знаете каква е текущата показана информация, моля, попълнете краткия формуляр, за да можем да изпратим вашия Confirmation statement.

bottom of page