top of page

Нашите Услуги

"All Inclusive" Обслужване за компании (LTD)

1. ПЪЛНА администрация  + счетоводство за LTD без ДДС регистрация (оборот под £85K) - £95 на месец *
2. ПЪЛНА администрация + счетоводство за LTD с ДДС
регистрация (оборот над £85K) – по договаряне **

* включва всички услуги изброени в член от 3 до 19
** включва всички услуги изброени в член от 3 до 21

LTD "Стандартен" пакет

3. Счетоводство и консултиране за LTD без ДДС регистрация (оборот под £85K) - £750
4. Счетоводство и консултиране за LTD  с ДДС регистрация (оборот над £85K) - £950
5. Обработване на докумнети (бук-кийпинг) - По договаряне (от £15 до £300 на месец)
6. Водене на заплати (на човек за данъчна година в безплатния NI лимит) - £60
7. Водене за заплати (на човек за данъчна година над безплатния NI лимит) - £120
8. Лична данъчна декларация (за 1 директор) - £65

9. Добавяне на директор - £75
10. Промени/добавяне на акционер - £75
11. Промяна на фирмено име (3 дни) - £50
12. Промени/добави SIC код (вид дейност) - £50
13. Регистрация по ДДС - £150
14. CIS GROSS регистрация (без удръжка на 20% CIS данък) - £120
15. Връщане на CIS данъци - £120
16. Регистрация като суб-контрактор (ако работите в строителството) - £80
17. Регистрация като контрактор (ако имате строителни работници)- £80
18. Общи референции / писма - £75
19. Референции за наем и сертифициране на доход - LTD £90
20. Месечни декларации за CIS суб-контрактори - £100 на година + £5 на суб-контрактор/на месец
21. ДДС декларации(тримесечие) – без бук-кийпинг- £150
22. Годишна администрация за "Спящ" период - £390
23. Референции за ипотека и сертифициране на доход - LTD £195 на данъчна година
24. Обслужване на Закона за допълнителна пенсия (Autoenrolment) на година за директори - БЕЗПЛАТНО
25. Закон за задължителна втора пенсия (на година), фирма със заплати < £833 - £100 на година
26. Закон за задължителна втора пенсия (на година), фирма със заплати > £833 - £400 на година

27. Регистрация на дружество с ограничена отговорност (LTD) - £90
28. Закриване на дружество с ограничена отговорност (вкл. закриващи ведомости и др.) - £250

29. Майчинство (Maternity) LTD - £320

Такси за Self Employed

30. Данъчни декларации - £130
31. Пълни сметки за самоосигуряващи се (сертифицирано) - £150
32. Регистрация като самоосигуряващо се лице - £75
33. CIS регистрация - £75
34. NI номер(съвет и проверка на документи) - £75
35. Ипотечни референции и сертифициране на доход - £150 на данъчна година
36. Референции за наем и сертифициране на доход - £90
37. Основна референция / писмо - £75
38. Данъчен съвет- По договаряне
39. Бизнес консултация и съвет – По договаряне
40. Бизнес планове – По договаряне

41. Майчинство (Maternity) self-employed - £320

bottom of page